फ़ोकट का ज्ञान – Fokat Ka Gyan

फ़ोकट का ज्ञान

भेल पूरी होती है

हलवा पूरी भी होती है

और पानी पूरी भी होती है

बस साली नींद पूरी नहीं होती 🙂 😉

Fokat Ka Gyan

Bhel puri hoti hai

Halwa puri bi hoti hai

aur pani puri bi hoti hai

bas sali nind puri nahi hoti 🙂 😉